Yol Çizgileri ve Anlamları Eğitim Videosu

Trafik İşaretleri Eğitim Videosu

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTU

  Trafik psikolojisi “trafik” kavramını oluşturan üç öge olan, “araçlar” , “ insanlar” ve “çevre” ile ilgilenen bir alandır.  Trafik sistemini oluşturan ögelerden herhangi birinde ortaya çıkacak küçük bir aksaklık tüm sisteme olumsuz etkide bulunabilir.

   Bakımı yapılmamış araçların kazalara neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Kaygan yollarda (karlı ve buzlu)  güvenli bir sürüş için lastik dişlerinin ve hava basıncının önemi çok büyüktür. Kar ve yağmur yağışlı, sisli havalarda sis lambalarının yakılması gereklidir. Hız limiti aşılmamalı; yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda araç sürülmelidir. 

 Araç içerisinde davranışlarını kontrol eden kişi sizsiniz. Kendi yargılarınızı vermek durumundasınız ve aracınızı diğer sürücülerin rastgele davranışlarının kontrollerine bırakmamalısınız. Güvenli bir sürüş için bunları düşünerek hareket etmelisiniz. Yorgun ve uykusuz şekilde kesinlikle araç kullanılmamalıdır.

A) Genel Tarifler:

TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

GEÇİŞ HAKKI : Yayaların veya araç kullananların, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

DURMA : Her türlü trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa süre için durdurulmasıdır.

PARK ETME : Araçların, durdurma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

B) Karayolu İle İlgili Tarifler:

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun yanlız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol – Ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerle ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

GEÇİŞ YOLU : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

BAĞLANTI YOLU : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında bulunan karayoludur.

BANKET : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

PLATFORM : Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu (kaldırım) veya banketinden oluşan kısmıdır.

KAVŞAK : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

TALİ YOL : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

ANAYOL : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

OKUL GEÇİDİ : Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve trafik işaretiyle belirlenmiş alandır.

DEMİRYOLU GEÇİDİ (hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

C) Araçlara İlişkin Tanımlar:

OTOMOBİL : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara “taksi otomobil”, adam başına ücretle yolcu taşıyanlara “dolmuş otomobil” denir.

MİNİBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ile ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

OTOBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa girer.

KAMYONET : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

KAMYON : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.

ÇEKİCİ : Romörk ve yarı romörkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlardır.

ARAZİ TAŞITI : Krayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan ya da alabilen motorlu taşıttır.

GABARİ : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür. (Genişlik:2,5 m ; Yükseklik:4 m)

AZAMİ AĞIRLIK : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yüklü ağırlığı.

DİNGİL AĞIRLIĞI :Araçta aynı dingile bağlı tekerleklerden, karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. (Tek dingil: 10 ton, iki dingil 18 ton)

D) TRAFİK POLİSİNİN HAREKETLERİ

Trafik polisinin duruş ve pozisyonuna göre, polis hazırolda veya kollarını açmış ise trafik polisinin ön ve arka kısmı trafiğe kapalı, sağ ve sol tarafı trafiğe açıktır. Trafik polisi elinin birini havaya kaldırmışsa bütün yollar trafiğe kapalıdır.

 

E) IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI

 • 1) Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir. Aksine bir işaret yoksa, durup beklenir.
 • 2) Sarı ışık: Uyarı anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşil ışıkla birlikte yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.
 • 3) Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.
 • 4) Fasılalı ışık: Kırmızı ise dur, sarı ise dikkatli geç anlamındadır.
 • 5) Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.

F) YOL ÇİZGİLERİ Devamlı yol çizgileri:

İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirler.

Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.

Devamlı ve kesik yol çizgileri: Yanyana çizilmiş devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yerlerde sürücüler, manevra başlangıcında kendilerine en yakın olan çizginin anlamına göre davranırlar.

Yanyana iki devamlı çizgi: Bu çizgi, yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden, bu çizgi boyunca karşı yönün kullandığı şeritlere girilmez

G) KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI

Karayolları, toplumun her kesiminin yararlandığı, kamuya açık, dolayısıyla, konulan kurallara, kısıtlamalara, yasaklara uyulması gereken yerlerdir. Karayollarımızda trafiğin akışı sağdandır. Aksine bir işaret veya hüküm bulunmadıkça araç sürücüleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

Sürücüler:

 • 1- Araçlarını, durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek.
 • 2- Yol çok şeritli ise, trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten gitmek.
 • 3- Şerit değiştirmeden önce, gideceği şeritte araçların güvenle geçişlerinin tamamlamalarını beklemek.
 • 4- Trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek.
 • 5- Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmemek.
 • 6- İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar.

Ayrıca sürücülerin;

 • 1- Geçme, durma, duraklama, dönme ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri.
 • 2- İki şeridi birden kullanmaları.
 • 3- Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri.
 • 4- Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri içinde 30 metre, dışında 150 metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri.
 • 5- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri yasaktır.

H) HIZ KURALLARI

Aksine işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışında ve içinde römorksuz taşıt cinsleri için en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir. 

Aracın cinsi/ Yerleşim yerlerinde /Yerleşim yeri dışında

 • Otomobillerde 50km/s 90km/s
 • Otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonetlerde 50km/s 80km/s
 • Arazi taşıtlarıyla motosikletlerde 50km/s 70km/s
 • Tehlikeli madde taşıyıcılar ile özel yük taşıma izni belgesiyle veya özel izin belgesiyle karayoluna çıkan araçlarda 30km/s 50km/s
 • Motorlu bisiklet ve bisikletlerde 30km/s 50km/s
 • Traktör, arızalı bir aracı çeken araçlarda ve iş makinasında 20km/s 20km/s

I) ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALI

Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:

 • 1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış olmasına,
 • 2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.
 • 3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
 • 4. Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mecburidir.

J) ÖNDEKİ ARACI GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

Sürücüler;

 • 1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,
 • 2. Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geçmeleri yasaktır.

 

Sağa dönüşler:

 • 1. Dönüş işareti vermeye,
 • 2. Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye,
 • 3. Hızını azaltmaya,
 • 4. Dar bir kavisle dönüş yapmaya mecburdurlar.

 

Sola dönüşler:

 • 1. Dönüş işareti vermeye,
 • 2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yanaşmaya,
 • 3. Hızını azaltmaya,
 • 4. Dönüşe başlamadan, varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
 • 5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağa olan araçların geçmesini beklemeye,
 • 6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları engellememek için dönüşünü geniş kavisle yapmaya,
 • 7. Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlere vermeye mecburdurlar.

Araç sürücülerinin:

 • 1- Bağlantı yollarında geri gitmeleri,
 • 2- Tek yönlü yollarda, duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri,
 • 3- İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde, karşılama ve geçiş kolaylığı dışında, geri gitmeleri,
 • 4- Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri,
 • 5- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.

Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;

 • 1- Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.
 • 2- Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yoldan geçen araçlara,
 • 3- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
 • 4- Tali yoldan çıkan sürücüler ana yoldaki sürücülere,
 • 5- Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,
 • 6- Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

K) GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ:

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına denir.

 • 1- Ambulanslar
 • 2- İtfaiye araçları
 • 3- Polis araçları
 • 4- Sivil savunma araçları
 • 5- Koruyan ve korunan araçlar
 1. L) DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER:
 • 1- Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde.
 • 2- Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
 • 3- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
 • 4- Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralarda yerleşim merkezleri içinde  5 metre, yerleşim merkezleri dışında 100 metre mesafede.
 • 5- Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde.
 • 6- Duraklayan veya park eden araçların yanında.
 • 7- Otobüs ve taksi duraklarında.
 • 8- İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.
 • 9- Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

M) PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER:

Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmekte yasaktır.

 1. N) ARAÇ IŞIKLARININ KULLANILMASI:
 2. a) Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli farlar):Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması zorunludur.
 3. b) Yakını gösteren ışıklar (kısa huzmeli farlar):Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılması mecburidir.

Işıkların kullanılmasına ilişkin esaslar:

 • 1- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
 • 2- Sadece park ışıkları yakılarak araç sürülmesi,
 • 3- Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
 • 4- Yönetmeliklerde gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve kullanılması,
 • 5- Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur halleri dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanılması,
 • 6- Yönetmelik esaslarına uygun olarak takılan ışıkların da amaç dışında ve gereksiz kullanılması yasaktır.

O) ARIZALI ARAÇLARIN ÇEKİLMESİ:

 • 1- Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi: – Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir. – Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m olmalıdır.- Halatın uzunluğu 2,5m geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı.- Hız saatte 20km olmalı.
 • 2- Freni arızalı olan araçların çekilmesi:- Çeki demiri ile çekilmeli.
 • – Demir uzunluğu en fazla 1m olmalı. 
 • -Hız saatte 15km geçmemeli.

P) OKUL TAŞITININ ÇALIŞTIRILMA ESASLARI:

 • 1- Okul taşıtının “DUR” işareti yakıldığında, diğer bütün araçlar duracak, öğrenci indirme bindirme işlemi bitinceye kadar okul taşıtı geçilmeyecektir.
 • 2- “DUR” işareti sadece öğrenci indirme bindirme işlemi sırasında yakılacak, bu ışık frene basıldığında yanan ışıkla birlikte yanmayacak.
 • 3- Okul taşıtlarına, taşıma sınırını aşacak sayıda öğrenci bindirilmeyecektir.
 • 4- Taşıt içi düzenini sağlamak ve taşıta iniş ve binişlerde öğrenciye yardımcı olmak üzere okul taşıtında bir rehber öğretmen veya kişi bulunacaktır.
 • 5- Öğrencilerin kolayca yetiştiği cam ve pencereler sabit olacaktır.

 

R) TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI:

Tehlikeli madde taşıyan araçlar, şehir içerisinde 30km şehir dışında 50km hızla gidebilir. (Eğer boş ise, kendi sınıfının hızı ile)

S) OTOYOL KURALLARI

Erişme kontrollü karayolu: Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. Otoyola her yerden giriş veya çıkış yasaklanmıştır. Buralara ancak özel yerlerden girilir veya çıkılır ki buralara girişte “hızlanma şeridi” çıkışta ise “yavaşlama şeridi” denir. Duraklamak, park etmek, geri gitme, geri dönüş  YASAKTIR.

T) MOTORLU TAŞITLARDA TRAFİĞE KATILMA-TESCİL İŞLEMLERİ:

Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır.

 • 1- Tescili zorunlu olan ve daha önce tescili yapılmamış bir aracı satın alan veya gümrükten çeken araç sahipleri:->Satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.
 • 2- Tescili araçları NOTER senediyle satın veya devir alan araç sürücüleri, aracı adına tescil ettirmek üzere:->Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte bir ay içinde yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.
 • 3- Tescil edilerek tescil belgesi alınan araçların karayoluna çıkabilmesi için ayrıca TRAFİK BELGESİ ve TESCİL PLAKALARINI alması gerekir.
 • 4- Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde hazır ve uygun durumda bulundurmadan araç trafiğe çıkamaz.
 • 5- Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılıp karayolunda kullanılması için: Geçici trafik belgesi ve Geçici trafik plakaları alınması mecburidir.
 • 6- Tescil plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulması yanında ışıkların yakılması ile birlikte arka plakaların 20 metre mesafeden okunabilecek şekilde aydınlatılmış ve temiz olmalıdır.
 • 7- Motorlu bir aracın işletilmesi ve herhangi bir kazaya karışması gibi durumlara karşı MALİ SORUMLULUK SİGORTASI yaptırması zorunludur.
 • 8- Motorlu araç sürücüleri trafik zabıtası (polisi) tarafından yapılacak denetim ve kontrol sırasında sürücü belgesini, tescil belgelerini, trafik belgesini, mali sorumluluk sigorta poliçesini ve tescil plakalarını göstermek zorundadır.
 • 9- Araç sahipleri ekonomik ömrünün dolması, kaza, yangın, tahrip edilme veya benzeri sebeplerle hurdaya ayırdıkları araçların tescilinin silinmesi için hurdaya ayırma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.

U) ARAÇLARIN MUAYENE MECBURİYETLERİ VE SÜRELERİ:

Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları trafiğe çıkarılışından sonra ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir.

Resmi ve ticari plakalı e bunların her türlü römorkları ilk trafiğe çıkışından itibaren ilk 2 yaş sonunda devamında yılda 1.

Lastik tekerlekli traktörler ve bunların her türlü römorkları ilk trafiğe çıkışından itibaren ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir.

Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında her yıl periyodik muayeneye tabi tutulur.

Motorlu taşıtın muayene süresi dolmamış olsa bile  kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi görülen araçlar,

-Üzerinde değişiklik yapılan araçlar ayrıca özel muayeneye tabi tutulurlar.

Araç üzerinde yönetmelikte belirtilen şekilde yapılacak her türlü değişikliğin araç sahibi tarafından 30 gün içinde yetkili tescil kuruluşuna bildirilmesi mecburidir. )

Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar:-Derhal araç kullanmaktan men olurlar.-Mahkeme kararıyla para ve hapis cezası ile cezalandırılır, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.

V)ASLİ KUSURLAR:

 • 1. Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazına uymamak.
 • 2. Şeride tecavüz etmek.
 • 3. Bir araca arkadan çarpmak.
 • 4. Karşı yönden gelen şerit ve yol bölümünden gitmek.
 • 5. Sollama kurallarına uymadan araç sollamak.
 • 6. Dönüş kurallarına uymamak.
 • 7. Daralan yollarda öncelik hakkına uymamak.
 • 8. Şehirler arası yollarda park yapmak.

 

20
Oluşturma tarihi

Trafik ve Çevre Bilgisi Test

1 / 100

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Question Image

2 / 100

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Question Image

3 / 100

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

4 / 100

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

5 / 100

Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne denir?

6 / 100

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

7 / 100

Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçların durma ve duraklamayı gerektiren hâller dışında bırakılmasına ne denir?

8 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?

9 / 100

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

11 / 100

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin oto yola girişi yasaktır?

13 / 100

Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

14 / 100

Şekle göre hangi numaralı araç sürücülerinin hareketi asli kusurlu hâllerdendir?

Question Image

15 / 100

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

16 / 100

Kamyon aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanılabilir?

17 / 100

Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

18 / 100

Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?

19 / 100

İki yönlü kara yolunda karşıya geçecek yayanın aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

20 / 100

Kollarında üç yuvarlaklık sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

21 / 100

Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?

22 / 100

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan değildir?

24 / 100

Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?

25 / 100

Hangisi sürücüler için trafik suçudur?

26 / 100

Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

27 / 100

Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

28 / 100

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

29 / 100

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

30 / 100

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

31 / 100

Şekildeki kara yolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Question Image

32 / 100

Kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

33 / 100

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Question Image

34 / 100

Şekle göre geriye dönüş yapmak isteyen aracın hangi şeridi izlemesi gerekir?

Question Image

35 / 100

Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

Question Image

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?

37 / 100

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Question Image

38 / 100

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

39 / 100

Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

41 / 100

Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?

42 / 100

Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur?

Question Image

43 / 100

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Question Image

44 / 100

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir?

45 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?

46 / 100

Piknik alanlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

47 / 100

Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır?

48 / 100

Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

49 / 100

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

50 / 100

Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?

51 / 100

Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?

52 / 100

Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

53 / 100

Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?

54 / 100

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş  olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

56 / 100

Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?

57 / 100

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

58 / 100

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

59 / 100

Hangi sürücü belgesi ile kendi sınıfının dışındaki bir taşıt kullanılabilir?

60 / 100

Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

61 / 100

Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

62 / 100

Yaya yolu bulunmayan kara yollarında yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?

63 / 100

Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?

64 / 100

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

65 / 100

Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

66 / 100

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

67 / 100

Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

68 / 100

Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

69 / 100

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

70 / 100

Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

71 / 100

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

72 / 100

Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?

73 / 100

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Question Image

74 / 100

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde hangisi diğerine yol vermelidir?

75 / 100

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

76 / 100

Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

Question Image

77 / 100

Şekildeki kara yolu bölümüne yaklaşırken, 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır?

Question Image

78 / 100

Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir?

Question Image

79 / 100

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Question Image

80 / 100

Bir kavşakta kendisine yeşil ışık yanmakta iken diğer doğrultudaki araçların geçişine engel oluşturacağını fark eden bir sürücü ne yapmalıdır?

81 / 100

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

82 / 100

Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Question Image

83 / 100

Sola dönüş yapmak isteyen 3 nolu taşıt sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Question Image

84 / 100

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?

85 / 100

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

86 / 100

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü geçilen araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

87 / 100

Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

I- Karşı yönde gelen aracın hızını dikkate almadığı

II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

III- Görüş yetersizliği olduğu yol bölümünde geçme yaptığı

Question Image

88 / 100

Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Question Image

89 / 100

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Question Image

90 / 100

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Question Image

91 / 100

Aksine bir işaret yoksa otomobillerin şehir içi ve şehirlerarası yollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Şehir içinde (Km/saat)Şehirlerarasında (Km/saat)

92 / 100

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

93 / 100

Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Question Image

94 / 100

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

Question Image

95 / 100

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken 2 numaralı araca yanmakta olan ışığın rengi nedir?

Question Image

96 / 100

Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

97 / 100

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Question Image

98 / 100

Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

Question Image

99 / 100

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne ad verilir?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?

Skorunuz

Ortalama skor 69%

0%