ilkyardım

İLKYARDIM

İLKYARDIM BİLGİSİ

A) İLK YARDIM NEDİR?
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.
İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.

B)İLK YARDIMDA AMAÇ NEDİR?
1.Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
2.Durumun kötüleşmesini engelleme
3.İyileşmesini kolaylaştırma

C) İLKYARDIMCININ ÖZELLİKLERİ VE SORUMLULUKLARI NEDİR?

1.Sakin ve telaşsız olmalı.
2.Hastayı sakinleştirmeli.
3.Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.
4.Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.
5.Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
6.Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.
7.Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

D) İLK YARDIMIN ABC’Sİ NEDİR?

1.Soluk yolunun açılması.
2.Solunumun düzeltilmesi.
3.Dolaşımın etkinliğini sağlama.

 

E) SOLUK YOLU NASIL AÇILIR?
1.Ağızda toz toprak, kırık takma diş ve yabancı cisimler varsa çıkarılır.

2.Bilinci kapalı kişilerde dil arkaya düşüp havayolunu tıkayabilir. Bu durumda baş geriye itilip çene yukarı kaldırılarak soluk yolu açılır.

F) SOLUNUM YOLU NASIL DÜZELTİLİR?(YAPAY SOLUNUM)
Solunumu duran kişiye derhal yapay solunum uygulanmalıdır.
1.Hasta sert bir zemine yatırılır

.1
2.Ağız içi temizlenerek varsa yabancı isimler çıkarılır.

2
3.Çenesi yukarı kaldırılarak baş hafifçe arkaya itilir.

3
4.Ağızdan ağıza solunum yapılacaksa burun kapatılır. Burundan solunum yapılacaksa ağız kapatılır.

4
5.Derin bir soluk alınıp, solunum yaptırılacak kişinin ağzına (yada burnuna) ağız yerleştirilir.

5
6.Hastanın göğsünün kabarmasına yetecek şiddette soluk verilir.

G) DOLAŞIMIN ETKİNLİĞİ NASIL SAĞLANIR?(KALP MESAJI)
1.Kalp durmuşsa hemen kalp mesajına başlanır.
2.Hasta sert bir zemine yatırılır ve bir yanına diz çökülür.
YARA İÇİNDEKİ YABANCI CİSİM, KEMİK, PARÇASI VS. ÇIKARILMAMALIDIR.

3.Göğüs kemiğinin(iman tahtası)üçte bir alt ucuna bir elin ayası sıkıca yerleştirilir, diğer elin ayası bunun üstüne konur. Parmaklar hastaya temas etmemelidir.
4.Kollar dik tutularak (Bilek ve dirsekler bükülmeden)sabit ve ritmik bir şekilde göğüse 4-5 cm bastırılır.

6
5.Arada nabız kontrol edilerek dakikada 60 kez olmak üzere dolaşım başlayıncaya kadar devam edilir.

7

H) BAYILMALARDA UYGULANACAK İLKYARDIM KURALLARI
1.Elbiseleri boyundan, göğüsten ve karından gevşetilir.
2.Hastanın beynine kan gitmesini sağlamak için düz bir yerde sırtüstü yatırılarak, ayakları yukarı kaldırılır ve sonrada şok pozisyonunda bekletilir. Kesinlikle başının altına yastık konmaz.
3.Hastaya uyarıcı kokular koklatılır.(Amonyak vb.)
4.Hastanın zorlanmaksızın kendine gelmesi beklenir.
5.Kendine geldiğinde su, çay gibi içecekler azar azar verilmelidir.

I)GÖĞÜS YARALANMALARINDA İLKYARDIM
1.Yaralı, yarı oturur duruma getirilir
2.Havanın akciğerler dolmasına engel olmak için açık olan yara yerine temiz bir bez kapatıp basınç yapmadan sarılır
3.Kazazedenin ısı kaybı önlenir.

J)KARIN YARALANMALARINDA İLKYARDIM
1.Hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmez.
2.Yaralı başı hafif yüksek, dizlerinin altına rulo edilmiş bir battaniye konularak sırt üstü yatırılır
3.Herhangi bir organ dışarı çıkmış ise asla el sürülmez. Geniş bir gaz bezi varsa serum fizyolojik ile ıslatılarak basınç yapmadan organların üzerine örtülür.
4.Yaralı zaman geçirmeden sevk edilir.

K)EGZOS ZEHİRMELERİNDE İLKYARDIM
1.Hasta derhal temiz havaya çıkarılır.
2.Şuuru tam kapalı olmayanlar temiz havada derin solunum yaptırılır.
3.Şuuru kapalı veya solunum yapmakta güçlük çeken hastalara suni solunum tatbik edilir.
4.Beden ısısının düşmesini engellemek için üstü örtülür.
5.Hasta en seri şekilde sağlık merkezine gönderilir.

L)SİNDİRİM YOLU İLE OLAN ZEHİRMELERİNDE İLKYARDIM
1.Zehrin sulanması ve emilimin yavaşlaması için hastalara; süt, yumurta akı, nişasta solüsyonlu su içirilir.
2.Kusmasına yardım edilir.
3.Asitle olan zehirlenmelerde, hasta hiçbir zaman kusmaya zorlanmaz. Su ve süt yumurta akı karıştırılarak içirilir.
4.Alkali ile olan zehirlenmelerde:1/4 oranında sirke ile hazırlanmış 500ml. su veya limon suyu içirilir.

M)KANAMALARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?
1.Kanayan uzuv(kol, bacak vs.)yükseltilir.
2.Yara üzerine temiz gazlı bez, mendil veya çamaşır parçası konur ve sıkıca bastırılır.
3.Kanama durmazsa kanayan yerin 5 cm yukarı kısmına bandaj uygulanır.

N)BURUN KANAMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?
1.Burnu kanayan kişinin başı hafifçe öne eğilir.
2.Hasta burun üzerine basınç yapar
3.Bu sırada ağızdan soluk alıp verir ve asla sümkürmez.
BURUN KANAMASINDA HASTANIN BAŞI GERİYE DOĞRU KALDIRILMAZ.

O)ELEKTİRİK ÇARPMALARINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?
1.Önce ilk yardımcı kendi güvenliğini sağlar.
2.Elektrik akımının yaralı ile teması kesilir. Bu yapılmadan önce yaralıya dokunulmaz
3.Kuru tahta parçası ve lastik gibi elektrik geçirmeyen maddelerle hasta çekilerek veya kablo itilerek akımdan kurtarılır
4.Solunum durmuşsa yapay solunuma, kalp durmuşsa kalp mesajına başlanır.
5.Yanık varsa soğuk su ile yıkanır.

P)KIRIKLARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?
1.Hasta sarsılmaz ve hareket ettirilmez.
2. Kanama varsa durdurulur.
3. Hasta taşınmadan önce kırık bölgesi hareketsiz hale getirilir.(Bunun için tahta gibi sert cisimler kullanılabilir.)
4.Açık kırık varsa(kırık uçları görülüyorsa)kırık kemik parçalarına kesinlikle dokunulmaz ve bunlar yerleştirilmeye çalışılmaz. Yara üzerine temiz bir gazlı bez kapatılır.

R)YANIKLARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?
1.Soğuk musluk suyu ile ağrı azaltılır.
2.Hastanın takıları çıkartılır.(Daha sonra oluşabilecek şişler nedeniyle çıkarmak zorlaşabilir.)
3.Oluşan kabarcıklar patlatılmaz.
4.Yanan kısımların üzeri temiz gazlı bezle kapatılır hiçbir şey sürülmez.
5.Hastanın bilinci yerinde ise bol su içirilir.
YANIK YÜZEYİNE DİŞ MACUNU, SALÇA, YOĞURT GİBİ MADDELER KESİNLİKLE SÜRÜLMEMELİDİR.

S)YARALANMALARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR
1.Kanama varsa kontrol edilir.
2.Yaranın kirlenmesi önlenir.
3.Varsa kopan parça korunur.(Islak bir gazlı beze sarılıp bir naylon torbaya konulur, bu torba da içi buz dolu başka bir torbaya konulur.)

7
Oluşturma tarihi

İlkyardım Test

1 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

2 / 100

Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?

4 / 100

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

5 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tüm vücutta faaliyet gösterir?

6 / 100

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

 

7 / 100

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

8 / 100

Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?

9 / 100

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?

10 / 100

Bebeklere suni solunum nasıl yapılır?

11 / 100

Hangi damar kanaması fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte olur?

12 / 100

Omuz ve boyundaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

Question Image

13 / 100

Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

14 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

15 / 100

Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

17 / 100

Hangi durumdaki hastaya, göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

18 / 100

Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 100

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

20 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?

21 / 100

Kırıklar neden tespit edilmelidir?

22 / 100

Köprücük kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

23 / 100

Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar, felce neden olabilir?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 100

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

27 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

28 / 100

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?

29 / 100

Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım önlemlerindendir?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?

32 / 100

Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 100

Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34 / 100

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken nedir?

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?

36 / 100

Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 100

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

38 / 100

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

39 / 100

Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir?

40 / 100

Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?

41 / 100

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?

42 / 100

Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır?

43 / 100

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa ne olur?

44 / 100

El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir dış kanamayı durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?

46 / 100

Hangi durumdaki hasta sırtüstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?

47 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

48 / 100

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

49 / 100

Yaralının göğüs kafesine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

50 / 100

Ciltle birlikte cilt altı dokularının dayandığı yanıklarda olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

51 / 100

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

52 / 100

Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?

53 / 100

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?

54 / 100

Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

55 / 100

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

56 / 100

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

57 / 100

Sindirim yoluyla zehirlenen hasta kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?

58 / 100

Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

59 / 100

Bir kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

60 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

61 / 100

Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen çoğunluğu doğal kaynaklı olan olaylara ne denir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

63 / 100

Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

64 / 100

İnsan vücudunun bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşına ne ad verilir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?

67 / 100

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?

68 / 100

İlk yardımcı, yaralıları kaza yapan aracın içerisinden çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka değerlendirmelidir?

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunur?

70 / 100

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

71 / 100

Hangi araçlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur?

72 / 100

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan hastanın, solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

74 / 100

Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

75 / 100

Solunum durduğunda dudaklar, tırnaklar ve parmak uçları neden morarır?

76 / 100

Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?

77 / 100

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

79 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?

80 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

81 / 100

Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

82 / 100

Hastanın çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

83 / 100

Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

84 / 100

Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

85 / 100

Kırıklarda atel uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

86 / 100

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

87 / 100

Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

88 / 100

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

89 / 100

Yaralıların taşınmasında en doğru taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

90 / 100

Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

91 / 100

Kırıklar neden sabitlenmelidir?

92 / 100

Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

93 / 100

Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol, boyna nasıl asılır?

94 / 100

Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?

96 / 100

Baygın durumdaki kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

97 / 100

Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar felce neden olabilir?

98 / 100

En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?

99 / 100

Yanık bölgesinin sıcaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

Skorunuz

Ortalama skor 81%

0%